Tag Archives: regulamin wzorcowy strzelnic

Wzorcowy regulamin strzelnic

safe_shooting_graphics_01

Poniżej prezentujemy treść wzorcowego regulaminu bezpiecznego funkcjonowania strzelnic aktualnie obowiązującego. Znajomość tego dokumentu przydatna jest zarówno przy ubieganiu się o patent strzelecki, uprawnienia prowadzącego strzelanie, uprawnienia instruktora strzelectwa oraz pozwolenie na broń.